Flanelsin ylin päättävä elin on vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti kutsutaan koolle kesä-heinäkuussa. Vuosikokous päättää mm. seuran tulo- ja menoarviosta, toimintasuunnitelmasta, hallinnon henkilövalinnoista jne.

Flanelsin toimintaa johtaa ja toteuttaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ympäri vuoden. Lisäksi yhdistyksellä voi olla toimikuntia tai työvaliokuntia erinäisiä projekteja varten.

Yksittäinen jäsen voi tehdä esityksiä ja aloitteita hallitukselle. Jäseneksi pääsee maksamalla seuran jäsenmaksun, jäsenyys vaatii seuran hallituksen hyväksynnän. Jäsenmaksut kaudella 2019-2020 ovat: yksittäisjäsen 20 euroa, perhejäsen 30 euroa, kannattava jäsen 50 euroa tai muu merkittävä tukitoimenpide.

Jäsenistö

Jäseniä Flanels ry:llä oli 31.5.2019 yhteensä 287 kpl (+27) jakautuen seuraavasti: kunniajäseniä 5, henkilöjäseniä 231 ja kannattavia jäseniä 51. Mainittakoon, että todellisuudessa jäsenmäärä on suurempi, sillä jäsenhallintajärjestelmä ei vielä mahdollista täysin kaikkien perhejäsenten kirjaamista. Jäsenistön kotikunta oli Joutsa 73 %:lla, Luhanka 9 %:lla, loput jakautuen muihin kuntiin. Jäsenistä miehiä oli 61 % ja naisia 39 %.
Jäsenistön ikäjakauma oli 0-9 36, 10-19 79, 20-29 29, 30-39 38, 40-49 34 ja 50 tai yli 3. Lisensoituja salibandyn pelaajia oli 142 kappaletta (-10). Osa pelaajista ei ollut antanut lisensointiin tarvittavia jäsentietoja, joten määrä
todellisuudessa olisi ollut suurempi.

Tietosuojadirektiivin ja uuden jäsenpalvelun vaikutus tilastoitavaan jäsenmäärään
Jäsenpalvelun MyClubin käyttöönoton siirtymävaiheen sekä tietosuojadirektiivin voimaantulon vuoksi Flanels ry:n tarkka jäsenmäärä ei ole kautta 2017-2018 selvitettävissä. Näin ollen esittävät luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Tilanne  korjautunee normaaliksi kauden 2018-2019 aikana. On hyvä huomioida, että jäsenrekisteriä voidaan jatkossa pitää yllä vain jäsenten erikseen luovuttamien tietojen pohjalta, joten voi olla, että aikaisempaan vertailukelpoista jäsenmäärää ei enää saada tilastoitua. Kauden 2017-2018 luvuista puuttuvat pitkälti muun muassa perhejäsentiedot (ml. huoltajatiedot, kts. lisätiedon jäljempänä), osa yhteistyöseurojen pelaajista sekä jonkin verran myös toimintaan osallistuneita, jotka kieltäytyivät tai jättivät muusta syystä rekisteröitymättä. Lisäksi rekisteriin kerätyt huoltajien tiedot eivät listaudu jäseniksi. Myöskään aikaisemmin eriteltyä uusien jäsenten määrää ei saatu selvitetyksi, koska kaikki kirjautuivat MyClubiin kauden aikana uusina käyttäjinä.

Hallitus 2019-2020

Puheenjohtaja
Pekka Huikko
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org

Varapuheenjohtaja ja salibandyn kilpavastaava
Ilari Suuronen
040 0648196

Pääsihteeri
Marja Kuurne
040 822 6988
marja.kuurne(a)flanels.org

Turnauspäällikkö (salibandy)
Tuukka Jussila
045 1235853

Jäsen
Tatu Kiiski
040 700 3406
tatu.kiiski(a)flanels.org

Jäsen

Arto Vainiomäki

Jäsen

Jukka Huikko

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsittelyyn tulevia asioita sekä vastata kiireellisistä tai muista sovituista asioista. Lisäksi työvaliokunta vastaa seuran kurinpidollisista asioista kiireellisissä ja lievemmissä tapauksissa. Työvaliokunta toimi tarvittaessa.

Työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja kutsuu työvaliokuntaa käsiteltävästä asiasta riippuen lisäjäseneksi joko pääsihteerin, seurakehittäjän tai salibandyvastaavan.

Toiminnantarkastaja

Flanels ry:n toiminnantarkastajana toimivat Kai Tuominen ja Antti Tonteri.