Flanels ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019. Hyväksytty vuosikokouksessa 31.7.2018.

Yleistä, hallinto ja seurajohto

Flanels ry on salibandyn, alppihiihdon, pesäpallon ja e-sportin erikoisseura ja nuorisojärjestö, joka toimii vahvasti niin kilpa- kuin harrasteliikunnan saralla. Salibandy on seuran pääasiallinen toiminta, muut lajit toimivat jaostoina. Seuran toimintaa johtaa hallitus hyväksytyn toimintasuunnitelman ja seurastrategia suuntaviivojen mukaisesti. Asioiden valmistelusta vastaa työvaliokunta. Tarpeen vaatiessa hallitus voi perustaa muita valiokuntia tai jaostoja sekä nimetä vastuuhenkilöitä. 20. toimintakautta juhlistetaan pienimuotoisesti pitkin kautta.

Talous, varainhankinta ja maksut

Hallituksen tehtävänä on seurata talouden toteutumista läpi kauden sekä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kausi 2018-2019 on ensimmäinen, kun MyClub-toiminnanohjausjärjestelmää ja ProCounter-taloushallintoa käytetään täysipainoisesti. Pyrkimyksenä on hoitaa sähköisesti kaikki mahdolliset asiat. Toimintaa pyritään kaikin tavoin virtaviivaistamaan hallinnon ja talouden hoidossa.

Seuran varainhankinta jakautuu kahdelle tasolle. Seuratasoa edustavat pitkät yhteistyösopimukset pääyhteistyökumppanien kanssa, mainostaulun vuokrasopimukset, seurajulkaisut sekä muut merkittävät varainhankintatempaukset. Kauden 2018-2019 aikana uusitaan tienvarsimainostaulujen sopimukset. Joukkuetasolla joukkueet tekevät joukkuekohtaista varainhankintaa. Varainhankinnan tulee tukea laadukkaan toiminnan ylläpitoa sekä maksujen pitämistä kohtuullisina.

Jäseniltä peritään joko henkilökohtainen jäsenmaksu (15 €) tai perhejäsenmaksu (25 €). Juniori-ikäisiltä edellytetään koko perhejäsenmaksu. Kilpa- ja harrasteryhmien osallistujilta peritään hallituksen vahvistamat kausimaksut, jotka kattavat toiminnan kulut varainhankinta huomioiden. Kilpapelaajien osalta kauden aloittaminen tarkoittaa sitoutumista koko kausimaksun maksamiseen. Harrasteryhmien osalta noudatetaan kolmen käynnin tutustumisperiaatetta, jonka jälkeen sitoutuu maksamaan koko kausimaksun. Suoritettuja / maksettuja kausimaksuja ei pääsääntöisesti palauteta, pl. hallituksen harkitsemat tilanteet kuten sairastumiset, loukkaantumiset tai muut vastaavat tilanteet.

Yhteisöllisyys, vaikuttaminen, olosuhteet, yhteistyö

Tavoite on, että jokainen seuran jäsen osallistuu kasvavassa määrin omalla panoksellaan myös ns. seuratoimintaan tai sitä tukeviin tai auttaviin tehtäviin. Tämä tarkoittaa pelaajien ja junioripelaajien vanhempien sitouttamista seuran osoittamiin tehtäviin, kuten kioskitoiminta, toimitsijat tms. Pienimpien junioreiden osalta vanhempien odotetaan osallistuvan myös ohjaustyötä tukevaan toimintaan, esimerkiksi vuoroilla avustamiseen.

Hallituksen tärkeä tehtävä on seurata ja ajaa seuran etuja mm. liikuntapaikkoja ja olosuhteita koskevissa asioissa. Tärkeimpänä Joutsan urheilukeskuksen palveluiden ja olosuhteiden kehittäminen pitkäjänteisesti. Toiminnan kehittämisessä otetaan merkittävä askel palkkaamalla osa-aikainen ja määräaikainen seurakehittäjä, joka tulee toimimaan erityisesti harrastetoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on ikäluokkien laajempi tavoittaminen, kynnyksen madaltaminen sekä tarvittaessa toiminnan monipuolistaminen.

Lukion liikuntalinjan kehittämiseksi ja laajentamiseksi yläkouluun tehdään aloite. Valmentajien ja ohjaajien koulutuksessa palataan normaaliin, eli järjestetään seuran sisäisiä koulutuksia 1-3 kpl syyskaudella. Kilpatoiminnassa tehdään tarvittaessa rinnakkaissopimuksia ja koulutusyhteistyötä. Joutsalaisten urheiluseurojen kesken jatketaan yhteistyöneuvotteluita.

Stipendiohjelmaa varustehankintoihin jatketaan.

Salibandyn toimintaryhmät

Miehet IV divisioona, Kaakkois-Suomi; Suomen Cup
Naiset II divisioona, Kaakkois-Suomi; Suomen Cup
M35 Yksittäisiä turnauksia
2004-pojat “NG” Zone-liiga tai turnauksia
D-tytöt                    Yksittäisiä turnauksia
E2-pojat, 2008                Zone-liiga tai Kortteliliiga
F1-pojat, 2009                PHL, tarvittaessa
F2-pojat, 2010                PHL

Äijäsähly Ei sarjaa, harrasteryhmä
Rouvasähly Ei sarjaa, harrasteryhmä
Yläkoulun ja lukion harraste Ei sarjaa, harrasteryhmä; rinnakkainen
Salibandykoulu 2004-2007 Rinnakkainen harrasteryhmä 2004-poikien / NG:n kanssa
Salibandykoulu 2012 Ei sarjaa, harrasteryhmä, uusi
Salibandykoulu 2014 Ei sarjaa, harrasteryhmä, uusi

Salibandykoulu Tammijärvi Ei sarjaa, harrasteryhmä, uusi
Salibandykoulu Leivonmäki Ei sarjaa, harrasteryhmä, uusi

Huomio! Perustettavat ryhmät tarkentuneet vuosikokouksen jälkeen.

Pesäpallojaosto

Pelivuoro kesällä 2019 kerran viikossa aikuisille. Nuorille joko ohjattua pesäpallotoimintaa tai leirimuotoista toimintaa.

Alppihiihtojaosto

Ratalaskuilta kerran viikossa Purnussa, jossa myös ohjattua toimintaa osallistujien innokkuuden mukaan. Mahdollinen retki muualle sekä mahdollinen oma kilpailu.

E-sport-jaosto

Vierailu peliluolaan Laukaaseen sekä 1-3 e-sports tapahtuman järjestäminen Joutsassa.

Henkilöstö ja toimihenkilöt

Tuntipalkkaisena seurassa työskentelee: pääsihteeri, seurakehittäjä sekä harrasteryhmien ohjaajia.

Viestintä, tiedotus ja seurakuva

Seuran ulkoisen viestinnän pääkanava on verkkosivusto flanels.org, joka kokoaa yhteen myös Facebook- ja Twitter-viestinnän. Lisäksi seuralla on Youtube-kanava. Sisäiseen viestintään käytetään flanels.org-sivustoa, Nimenhuuto-palvelua, sähköpostia tai Facebook- ja Whatsup-ryhmiä. Seuran tapahtumista tiedotetaan paikallis- ja aluelehdille. Hallinnon sisäiseen viestintään käytetään sähköpostia. Uutena alustana mukaan tulee MyClub-toiminnanohjausjärjestelmän kanavat sekä mahdollisesti SnapChat ja Instagram. Seura pyrkii löytämään löytämään toimihenkilöidensä joukkoon “somettajan”.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone