Flanels ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2019-2020. Hyväksytty vuosikokouksessa 25.7.2019.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019-2020

Yleistä, hallinto ja seurajohto

Flanels ry on salibandyn, alppihiihdon, pesäpallon ja e-sportin erikoisseura ja nuorisojärjestö, joka toimii kasvavassa määrin harrasteseurana, tarjoten edelleen myös kilpailullisen toiminnan muotoja eri lajeissa. Salibandy on seuran pääasiallinen toiminta, muut lajit toimivat jaostoina. Seuran toimintaa johtaa hallitus hyväksytyn toimintasuunnitelman ja seurastrategia suuntaviivojen mukaisesti. Asioiden valmistelusta vastaa työvaliokunta. Alkava kausi on järjestyksessään 21., kun vuodet JH-Team ry:n alaisuudessa lasketaan.

Talous, varainhankinta ja maksut

Hallituksen tehtävänä on seurata talouden toteutumista läpi kauden sekä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kauden 2019-2020 merkittävin taloudellinen haaste on päätoimisen työntekijän vakiinnuttaminen. Työntekijän palkkaamiseksi on saatu valtionavustus, jota haetaan vielä 2. vuodelle talvella 2020. Päätoimisuus ja pysyvyys edellyttää, että osa työntekijän panoksesta myydään seurasta ulos. Yleisesti on tunnistettu, että liikunnan ja nuorisotoiminnan saralla on seudullisesti tarve ammattilaiselle, eräänlaiselle yhteiselle resurssille.

Seuran varainhankinta jakautuu kahdelle tasolle. Seuratasoa edustavat pitkät yhteistyösopimukset pääyhteistyökumppanien kanssa, mainostaulun vuokrasopimukset, seurajulkaisut sekä muut merkittävät varainhankintatempaukset. Kauden 2019-2020 aikana uusittavaksi tulee seuran pääyhteistyökumppanuuksista sekä eräitä tienvarsimainoksia. Joukkuetasolla joukkueet tekevät joukkuekohtaista varainhankintaa. Varainhankinnan tulee tukea laadukkaan toiminnan ylläpitoa sekä maksujen pitämistä kohtuullisina.

Jäseniltä peritään joko henkilökohtainen jäsenmaksu (20 €) tai perhejäsenmaksu (30 €). Juniori-ikäisiltä edellytetään koko perhejäsenmaksu. Kilpa- ja harrasteryhmien osallistujilta peritään hallituksen vahvistamat kausimaksut, jotka kattavat toiminnan kulut varainhankinta huomioiden. Kilpapelaajien osalta kauden aloittaminen tarkoittaa sitoutumista koko kausimaksun maksamiseen. Harrasteryhmien osalta noudatetaan kolmen käynnin tutustumisperiaatetta, jonka jälkeen sitoutuu maksamaan koko kausimaksun. Suoritettuja / maksettuja kausimaksuja ei pääsääntöisesti palauteta, pl. hallituksen harkitsemat tilanteet kuten sairastumiset, loukkaantumiset tai muut vastaavat tilanteet.

Seura käyttää ProCountor-taloushallinto-ohjelmistoa sekä MyClub-toiminnanohjausjärjetelmiä.

Yhteisöllisyys, vaikuttaminen, olosuhteet, yhteistyö

Tavoite on, että jokainen seuran jäsen osallistuu kasvavassa määrin omalla panoksellaan myös ns. seuratoimintaan tai sitä tukeviin tai auttaviin tehtäviin. Tämä tarkoittaa pelaajien ja junioripelaajien vanhempien sitouttamista seuran osoittamiin tehtäviin, kuten kioskitoiminta, toimitsijat tms. Pienimpien junioreiden osalta vanhempien odotetaan osallistuvan myös ohjaustyötä tukevaan toimintaan, esimerkiksi vuoroilla avustamiseen.

Hallituksen tärkeä tehtävä on seurata ja ajaa seuran etuja mm. liikuntapaikkoja ja olosuhteita koskevissa asioissa. Samoin strategisen yhteistyön lisääminen muiden seurojen ja julkisyhteisöjen kanssa on tavoitteena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kauden 2019-2020 aikana löydetään ne strategiset kumppanit, jotka pitkäaikaisesti jakavat ja hyödyntävät seuratyöntekijän resurssia.

Toimijoilleen seura järjestää koulutusta sekä itse että tarjoaa mahdollisuuden osallistua ulkopuoliseen koulutukseen.

Stipendiohjelmaa varustehankintoihin jatketaan.

Salibandyn toimintaryhmät

Miehet IV divisioona, Kaakkois-Suomi; Suomen Cup

Naiset IV divisioona, Sisä-Suomi

M35: Yksittäisiä turnauksia

2004-pojat “NG” Miehiin valmisteleva valmennusryhmä

Tytöt: Mahdollisesti muutama turnaus kauden aikana Intersport-liigassa

E1-pojat, 2008 Intersport-liiga
F1-pojat, 2010 Intersport-liiga

G1-tytöt ja -pojat, 2012 Intersport-liiga
Äijäsähly Harrasteryhmä

Rouvasähly Harrasteryhmä
Yläkoulun ja lukion harraste, 2001-2006 Harrasteryhmä
Salibandykoulu 2007-2009 Harrasteryhmä
Salibandykoulu 2010-2011 Harrasteryhmä
Salibandykoulu 2012-2013 Harrasteryhmä
Salibandykoulu, 2014- Harrasteryhmä

Salibandykoulu Tammijärvi Ei sarjaa, harrasteryhmä, uusi
Salibandykoulu Leivonmäki Ei sarjaa, harrasteryhmä, uusi

Pesäpallojaosto

Pelivuoro kesällä 2020 kerran viikossa aikuisille. Nuorille joko ohjattua pesäpallotoimintaa tai leirimuotoista toimintaa.

Alppihiihtojaosto

Ratalaskuilta kerran viikossa Purnussa, jossa myös ohjattua toimintaa osallistujien innokkuuden mukaan. Mahdollinen retki muualle sekä mahdollinen oma kilpailu.

E-sport-jaosto

Tavoitteena yhden LAN-tapahtuman järjestäminen sekä säännöllisen harrastustoiminnan aktivointi.

Henkilöstö ja toimihenkilöt

Seurakehittäjä-toiminnanohjaaja vastaa seuran varsinaisen toiminnan järjestämisestä ja sen johtamisesta. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Tuntipalkkaisena seurassa työskentelee taloushallinnosta vastaava pääsihteeri sekä toimintaryhmien ohjaajia. Osa ohjaajista toimii vapaaehtoispohjalta.

Viestintä, tiedotus ja seurakuva

Seuran ulkoisen viestinnän pääkanava on verkkosivusto flanels.org, joka kokoaa yhteen myös Facebook-, Instagram ja Twitter-viestinnän. Lisäksi seuralla on Youtube-kanava. Sisäiseen viestintään käytetään ensi sijaisesti MyClub-järjestelmää. Seuran tapahtumista tiedotetaan paikallis- ja aluelehdille.