Flanelsin ylin päättävä elin on vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti kutsutaan koolle kesä-heinäkuussa. Vuosikokous päättää mm. seuran tulo- ja menoarviosta, toimintasuunnitelmasta, hallinnon henkilövalinnoista jne.

Flanelsin toimintaa johtaa ja toteuttaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ympäri vuoden. Lisäksi yhdistyksellä voi olla toimikuntia tai työvaliokuntia erinäisiä projekteja varten.

Yksittäinen jäsen voi tehdä esityksiä ja aloitteita hallitukselle. Jäseneksi pääsee maksamalla seuran jäsenmaksun, jäsenyys vaatii seuran hallituksen hyväksynnän. Jäsenmaksut kaudella 2020-2021 ovat: yksittäisjäsen 20 euroa, perhejäsen 30 euroa, kannattava jäsen 50 euroa tai muu merkittävä tukitoimenpide.

Jäsenistö

Jäseniä Flanels ry:llä oli 31.5.2020 yhteensä 339 kpl (+52) jakautuen seuraavasti: kunniajäseniä 6, henkilöjäseniä 284 ja kannattavia jäseniä 49. Lukema on suoraan vertailukelpoinen vuoden 2019 jäsenmäärään, mutta ei aikaisempiin vuosiin MyClub-jäsenhallintajärjestelmän sekä perhejäsenten kirjaamiseen liittyneiden muutosten vuoksi.

Jäsenistön kotikunta oli Joutsa 77 %:lla, Luhanka 10 %:lla. loput jakautuen muihin kuntiin. Jäsenistä miehiä oli 60% ja naisia 40 %. Jäsenistön ikäjakauma oli 0-9 43, 10-19 102, 20-29 34, 30-39 41, 40-49 47 ja 50 tai yli 17. Jäsenmäärä kasvoi kaikissa ikäluokissa, erityisesti 10-19-vuotiaissa n.neljänneksellä. Yli 50-vuotiaiden jäsenmäärä kasvoi 3:sta 17:ään. Lisensoituja salibandyn pelaajia oli 137 kappaletta (-5 kpl).

Tietosuojadirektiivin ja uuden jäsenpalvelun vaikutus tilastoitavaan jäsenmäärään
On hyvä huomioida, että jäsenrekisteriä voidaan jatkossa pitää yllä vain jäsenten erikseen luovuttamien tietojen pohjalta, joten voi olla, että aikaisempaan vertailukelpoista jäsenmäärää ei enää saada tilastoitua. Lisäksi rekisteriin kerätyt huoltajien tiedot eivät listaudu jäseniksi. 

Hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja
Pekka Huikko
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org

Varapuheenjohtaja ja salibandyn kilpavastaava
Ilari Suuronen
040 0648196

Pääsihteeri
Marja Kuurne
040 822 6988
marja.kuurne(a)flanels.org

Jäsen
Tatu Kiiski
040 700 3406
tatu.kiiski(a)flanels.org

Jäsen
Heidi Mutkala

Jäsen
Vesa Kuurne

Jäsen
Maiju Maunula

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsittelyyn tulevia asioita sekä vastata kiireellisistä tai muista sovituista asioista. Lisäksi työvaliokunta vastaa seuran kurinpidollisista asioista kiireellisissä ja lievemmissä tapauksissa. Työvaliokunta toimi tarvittaessa.

Työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja toiminnanohjaaja-seurakehittäjä.

Toiminnantarkastaja

Flanels ry:n toiminnantarkastajana toimivat Kai Tuominen ja Antti Tonteri.