Flanels ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021. Hyväksytty vuosikokouksessa 23.7.2020.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020-2021

Yleistä, hallinto ja seurajohto

Flanels ry on salibandyn, alppihiihdon, pesäpallon ja e-sportin erikoisseura ja nuorisojärjestö, joka toimii kasvavassa määrin harrasteseurana, tarjoten edelleen myös kilpailullisen toiminnan muotoja eri lajeissa. Salibandy on seuran pääasiallinen toiminta, muut lajit toimivat jaostoina. Seuran toimintaa johtaa hallitus hyväksytyn toimintasuunnitelman ja seurastrategian suuntaviivojen mukaisesti. Asioiden valmistelusta vastaa työvaliokunta. Alkava kausi on järjestyksessään 22., kun vuodet JH-Team ry:n alaisuudessa lasketaan.

Talous, varainhankinta ja maksut

Hallituksen tehtävänä on seurata talouden toteutumista läpi kauden sekä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Seuralle on myönnetty työntekijän palkkaamiseksi valtionavustus myös toiselle vuodelle. Näin ollen Flanels 2020-hanke jatkuu kokoaikaisena kaudelle 2020-2021. Ensimmäisenä hankevuotena työntekijän työpanosta myytiin seurasta ulos kolmelle eri taholle ohjaustyönä. On todettu, että liikunnan ja nuorisotoiminnan saralla on seudulla tarve ammattilaisille, ikäänkuin palvelumallille.

Seuran varainhankinta jakautuu kahteen osaan. Seuratasoa edustaa viime kaudella solmitut kolmivuotiset yhteistyösopimukset viiden pääyhteistyökumppanin kanssa, mainostaulun vuokrasopimukset, seurajulkaisut sekä muut varainhankintatempaukset. Toisen osan muodostavat joukkuetason varainhankinta, jonka tulee osaltaan tukea laadukkaan toiminnan ylläpitämistä sekä harrastemaksujen pysymistä kohtuullisena.

Jäseniltä peritään joko henkilökohtainen jäsenmaksu (20 €) tai perhejäsenmaksu (30 €). Juniori-ikäisiltä edellytetään koko perhejäsenmaksu. Kilpa- ja harrasteryhmien osallistujilta peritään hallituksen vahvistamat kausimaksut, jotka kattavat toiminnan kulut varainhankinta huomioiden. Kilpapelaajien osalta kauden aloittaminen tarkoittaa sitoutumista koko kausimaksun maksamiseen. Harrasteryhmien osalta noudatetaan kolmen käynnin tutustumisperiaatetta, jonka jälkeen sitoutuu maksamaan koko kausimaksun. Suoritettuja / maksettuja kausimaksuja ei pääsääntöisesti palauteta, pl. hallituksen harkitsemat tilanteet kuten sairastumiset, loukkaantumiset tai muut vastaavat tilanteet. 

Seura käyttää ProCountor-taloushallinto-ohjelmistoa sekä MyClub-toiminnanohjausjärjestelmiä.

Yhteisöllisyys, vaikuttaminen, olosuhteet, yhteistyö

Tavoite on, että jokainen seuran jäsen osallistuu kasvavassa määrin omalla panoksellaan myös ns. seuratoimintaan tai sitä tukeviin tai auttaviin tehtäviin. Tämä tarkoittaa pelaajien ja junioripelaajien vanhempien sitouttamista seuran osoittamiin tehtäviin, kuten kioskitoiminta, toimitsijat tms. Pienimpien junioreiden osalta vanhempien odotetaan osallistuvan myös ohjaustyötä tukevaan toimintaan, esimerkiksi vuoroilla avustamiseen. Hallituksen tärkeä tehtävä on seurata ja ajaa seuran etuja mm. liikuntapaikkoja ja olosuhteita koskevissa asioissa. Samoin strategisen yhteistyön lisääminen muiden seurojen ja julkisyhteisöjen kanssa on yksi tavoite.

Kaudella 2019-2020 on löydetty yhteistyön ja verkostojen kautta kumppaneita, joiden kanssa on saatu syntymään kaikkia tahoja palveleva toimintamalli.

Toimijoilleen seura järjestää koulutusta sekä itse että tarjoaa mahdollisuuden osallistua ulkopuoliseen koulutukseen.

Stipendiohjelmaa varustehankintoihin jatketaan.

Salibandyn toimintaryhmät / Joukkueenjohtajat

Miehet V, Sisä-Suomi, Tatu Kiiski
Naiset III divisioona, Sisä-Suomi, Maiju Maunula ja Johanna Heino
Tytöt 2006-2008 Intersport-liiga, Jonna Keihäsniemi
Pojat harraste, 2008 Intersport-liiga (2007-2010), Ilpo Suuronen
Pojat kilpa, 2008 SSBL haastajasarja (2007-2010), Ilpo Suuronen
Tytöt ja -pojat, 2012 Intersport-liiga (2011-2013), Marja Kuurne
Äijäsähly, harrasteryhmä
Rouva- ja ladysähly,  harrasteryhmä
Yläkoulun ja lukion harraste, harrasteryhmä
Salibandykoulu 2007-2010 harrasteryhmä,
Salibandykoulu 2011-2013 harrasteryhmä,
Salibandykoulu tytöt 2006-2008 Harrasteryhmä
Salibandykoulu, 2014- Harrasteryhmä

Pesäpallojaosto

Pelivuoro kesällä 2021 kerran viikossa aikuisille, vaihtuvalla lajilla. Nuorille samanlainen pelikerho vaihtuvalla lajilla kerran viikossa.

Alppihiihtojaosto

Ratalaskuilta kerran viikossa Purnussa, jossa myös ohjattua toimintaa osallistujien innokkuuden mukaan.

Mahdollinen retki muualle sekä mahdollinen oma kilpailu.

E-sport-jaosto

Tavoitteena muutaman turnauksen järjestäminen, LAN-tapahtuma sekä yksittäisiä tempauksia tai tapahtumia. 

Henkilöstö ja toimihenkilöt

Seurakehittäjä-toiminnanohjaaja vastaa seuran varsinaisen toiminnan järjestämisestä ja sen johtamisesta. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Tuntipalkkaisena seurassa työskentelee taloushallinnosta vastaava pääsihteeri sekä toimintaryhmien ohjaajia. Osa ohjaajista toimii vapaaehtoispohjalta.

Viestintä, tiedotus ja seurakuva

Seuran ulkoisen viestinnän pääkanava on verkkosivusto flanels.org, joka kokoaa yhteen myös Facebook-, Instagram ja Twitter-viestinnän. Lisäksi seuralla on Youtube-kanava. Sisäiseen viestintään käytetään ensi sijaisesti MyClub-järjestelmää. Seuran tapahtumista tiedotetaan paikallis- ja aluelehdille.